کد مطلب : 2915
تاریخ انتشار : ۱۳۹۴-۱۱-۲۱

تبلیغات در آی کانون

شبکه اجتماعی آی کانون محل مناسبی برای پیدا کردن دوستان جدید و قدیمی شماست

تبلیغات در سایت آی کانون

۱-سایت نیازمندیهای آنلاین

تبلیغات در صفحه اول سایت در چهار مکان

جهت واریز مبلغ و ارسال کد رهگیری پرداخت به صفحه ذیل مراجعه کنید

پرداخت آنلاین

مدت نمایش  قیمت اندازه بنر مکان
 یک ماه ۲۰۰۰۰ ۱۰۰۰*۱۰۰  بالای صفه
یک ماه ۱۵۰۰۰ ۱۰۰۰*۱۰۰  پایین صفحه
یک ماه ۱۰۰۰۰ ۱۲۰*۶۰۰  سمت راست
یک ماه ۱۰۰۰۰ ۱۲۰*۶۰۰ سمت چپ
 یک ماه  ۱۰۰۰۰  ۶۰۰*۹۰ بالای دسته بندی آگهی ها مکان ۱
 یک ماه  ۸۰۰۰ ۴۰۰*۹۰ بالای آگهی ها جدید مکان ۳
 یک ماه ۸۰۰۰ ۴۰۰*۹۰ پایین آگهی های جدید مکان ۴
 یک ماه ۸۰۰۰  ۶۰۰*۹۰ پایین دسته بندی آگهی ها مکان ۲

چارت صفحه اول

 صفحه جستجو

مدت نمایش  قیمت اندازه بنر مکان
 یک ماه ۲۰۰۰۰ ۱۰۰۰*۱۰۰  بالای صفه
یک ماه ۱۵۰۰۰ ۱۰۰۰*۱۰۰  پایین صفحه
یک ماه ۱۰۰۰۰ ۱۲۰*۶۰۰  سمت راست
یک ماه ۱۰۰۰۰ ۱۲۰*۶۰۰ سمت چپ
 یک ماه  ۱۰۰۰۰  ۶۰۰*۹۰ بالای دسته بندی آگهی ها مکان ۱
 یک ماه  ۸۰۰۰ ۴۰۰*۹۰ بالای آگهی ها جدید مکان ۳
 یک ماه ۸۰۰۰ ۴۰۰*۹۰ پایین آگهی های جدید مکان ۴
 یک ماه ۸۰۰۰  ۶۰۰*۹۰ پایین دسته بندی آگهی ها مکان ۲

چارت صفحه جستجو

صفحه آگهی ها

مدت نمایش  قیمت اندازه بنر مکان
 یک ماه ۲۰۰۰۰ ۱۰۰۰*۱۰۰  بالای صفه
یک ماه ۱۵۰۰۰ ۱۰۰۰*۱۰۰  پایین صفحه
یک ماه ۱۰۰۰۰ ۱۲۰*۶۰۰  سمت راست
یک ماه ۱۰۰۰۰ ۱۲۰*۶۰۰ سمت چپ
 یک ماه  ۱۰۰۰۰  ۶۰۰*۹۰ بالای دسته بندی آگهی ها مکان ۱
 یک ماه  ۸۰۰۰ ۴۰۰*۹۰ بالای آگهی ها جدید مکان ۳
 یک ماه ۸۰۰۰ ۴۰۰*۹۰ پایین آگهی های جدید مکان ۴
 یک ماه ۸۰۰۰  ۶۰۰*۹۰ پایین دسته بندی آگهی ها مکان ۲

جهت واریز مبلغ و ارسال کد رهگیری پرداخت به صفحه ذیل مراجعه کنید

پرداخت آنلاین

۲-  سایت خبر های آنلاین

مدت نمایش  قیمت اندازه بنر مکان
 یک ماه ۲۰۰۰۰ ۴۶۸*۶۰  بالای صفه
یک ماه ۵۰۰۰  حداکثر۵ کلمه تبلیغات لینکی
یک ماه ۱۵۰۰۰ ۴۶۸*۶۰ بالای لینکهای صفحات باز شده
یک ماه ۱۰۰۰۰ ۱۲۰*۲۴۰ سمت چپ سایت
 یک ماه  ۵۰۰۰  حداکثر ۱۰ کلمه تبلیغات متنی
© حقوق سایت برای آی کانون محفوظ است